Careers

Bord Bia logo

facebook logo Twitter logo YouTube logo LinkedIn logo

Careers

Careers Map

Current Vacancies

  • Origin Green Content and Digital Campaign Executive (Ref: 06)

    Bord Bia would like recruit a talented Origin Green Communications Executive, with a passion for sustainability, to manage Origin Green content across various digital platforms. The executive based in Dublin will be responsible for planning and creating content for the Origin Green website as well as managing digital campaigns across international markets..

  • Saineolaí Margaíochta Trádála Seirbhíse Bia na Breataine (Tag: 23)

    Is mian le Bord Bia feidhmeannach cumasach a earcú chun Clár Seirbhíse Bia na Ríochta Aontaithe, a reáchtáil, clár a bhfuil ag éirí go han-mhaith leis. Is i Londain a bheidh an feidhmeannach lonnaithe agus beidh sé/sí freagrach as na trí phríomhghné den chlár a bhainistiú; deiseanna nua gnó a ghiniúint do chomhaltaí an chláir; cumas na cuideachta a chur chun cinn i measc Lónadóirí faoi Chonradh, Oibreoirí Seirbhíse Bia agus Dáileoirí Seirbhíse Bia sa Ríocht Aontaithe, agus léargas trádála agus tomhaltóra a chur ar fáil.

  • Britain Foodservice Trade Marketing Specialist (Ref: 23)

    Bord Bia would like to recruit a talented executive to run its highly successful UK Foodservice Programme. The executive based in London will be responsible for managing the three key elements of the programme; generating business leads for programme members; promoting company capability to UK Contract Caterers, Foodservice Operators and Distributors and providing trade and consumer insight.

Is Fostóir Comhionannais é Bord Bia - Bord Bia is an equal opportunities employer