Bord Bia logo

facebook logo Twitter logo YouTube logo LinkedIn logo

Careers

Careers Map

Current Vacancies

 • Comhordaitheoir Sonraí Inmharthanachta (Tag 29)

  Is mian le Bord Bia Comhordaitheoir Sonraí Inmharthanachta a earcú a thuairisceoidh don Stiúrthóir Feola agus Inmharthanachta.   Beidh an duine seo freagrach as tacaíocht a chur ar fáil maidir leis an measúnú leanúnach ar shonraí a bhailítear i Scéimeanna Cáilíochta agus Inmharthanachta Bhord Bia agus i gClár Inmharthanachta Origin Green.    Beidh an duine seo lonnaithe san Oifig atá againn i mBaile Átha Cliath.

 • Sustainability Data Coordinator (Ref: 29)

  Bord Bia would like to recruit a Sustainability Data Coordinator reporting to the Director of Meat & Sustainability Development. This role will be responsible for providing support in the ongoing assessment of data collected across Bord Bia Quality and Sustainability Assurance Schemes and the Origin Green Sustainability Programme. This role is based in our Dublin Office.

 • Saineolaí Margaíochta Trádála Seirbhíse Bia na Breataine (Tag: 23)

  Is mian le Bord Bia feidhmeannach cumasach a earcú chun Clár Seirbhíse Bia na Ríochta Aontaithe, a reáchtáil, clár a bhfuil ag éirí go han-mhaith leis. Is i Londain a bheidh an feidhmeannach lonnaithe agus beidh sé/sí freagrach as na trí phríomhghné den chlár a bhainistiú; deiseanna nua gnó a ghiniúint do chomhaltaí an chláir; cumas na cuideachta a chur chun cinn i measc Lónadóirí faoi Chonradh, Oibreoirí Seirbhíse Bia agus Dáileoirí Seirbhíse Bia sa Ríocht Aontaithe, agus léargas trádála agus tomhaltóra a chur ar fáil.

 • Britain Foodservice Trade Marketing Specialist (Ref: 23)

  Bord Bia would like to recruit a talented executive to run its highly successful UK Foodservice Programme. The executive based in London will be responsible for managing the three key elements of the programme; generating business leads for programme members; promoting company capability to UK Contract Caterers, Foodservice Operators and Distributors and providing trade and consumer insight.

 • Speisialtóir i Margaíocht Trádála, Bia do Thomhaltóirí, An Ghearmáin (Tag 13)

  Is mian le Bord Bia Speisialtóir i Margaíocht Trádála a earcú a bheidh bunaithe inár n-oifig i Dusseldorf agus a bheidh ag tuairisciú chuig an mBainisteoir, an Ghearmáin. Beidh i gceist leis an ról seo cláir Bia do Thomhaltóirí Bhord Bia a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ar mhargadh na Gearmáine de réir straitéis Bhord Bia agus cur leis an rath atá ar thionscal bia agus dí na hÉireann . Éileofar ar an té a n-éireoidh leis caidrimh éifeachtacha le sprioc-cheannaitheoirí ar mhargadh na Gearmáine a bhainistiú agus ag an am céanna cur le cumas faisnéise margaidh Bhord Bia ar mhargaí na Gearmáine agus na hOstaire.

 • Trade Marketing Specialist, Consumer Food, Germany (Ref 13)

  Bord Bia would like to recruit a Trade Marketing Specialist based in our Dusseldorf office and reporting to the Manager, Germany. This role will involve the development and implementation of Bord Bia’s Consumer Foods programmes in the German market consistent with Bord Bia’s strategy and contribution towards the success of the Irish food and drink industry. This successful individual will be required to manage effective relationships with target buyers in the German market while building Bord Bia’s market intelligence capability in the German and Austrian Markets.

Is Fostóir Comhionannais é Bord Bia - Bord Bia is an equal opportunities employer