Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close

Fógra Séanta Ríomhphoist

Féadfaidh go mbeidh faisnéis faoi rún san fhaisnéis a tharchuirtear sa teachtaireacht ríomhphoist seo agus in aon cheangaltán a tharchuirtear ina teannta. Níl an comhfhreagras seo beartaithe ach don té lena mbaineann agus ní ceadmhach é a nochtadh d’aon duine eile gan cead an tseoltóra a fháil ar dtús. Más rud é go bhfuair tú an teachtaireacht ríomhphoist seo de bhotún, cuir é sin in iúl don seoltóir le casadh an ríomhphoist láithreach bonn agus scrios an t‑ábhar agus gach cóip de ó do chórais go buan gan aon mhoill. Ná coinnigh an fhaisnéis atá sa chomhfhreagras seo ná in aon cheangaltán a tharchuirtear ina theannta, ná húsáid í, ná nocht í, ná cóipeáil í, ná cuir i gcló í, agus ná cuir muinín inti. Is leis an údar amháin na smaointe agus/nó na tuairimí a chuirtear in iúl sa teachtaireacht ríomhphoist seo agus ní gá go léireoidís smaointe agus/nó tuairimí an Bhoird Bia. Ní thugann an Bord Bia aon bharántas go mbíonn teachtaireachtaí ríomhphoist saor ó aon víreas ná ó aon ábhar díobhálach eile agus ní ghlacann sé le haon fhreagracht as aon chaillteanas ná as aon damáiste a dhéanfar mar thoradh ar fhaighteoir a leithéid de chomhfhreagras a fháil, a oscailt, ná a úsáid. Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi cén chaoi a bpróiseálaimid sonraí agus faoi cén chaoi a ndéanaimid monatóireacht ar bhealaí cumarsáide, féach ár mBeartas Príobháideachais.

Email Disclaimer

The information transmitted in this email, and any attachment transmitted with it, may contain confidential information. This correspondence is intended only for the named addressee(s) and may not be disclosed to anyone else without the consent of the sender. If you have received this e‑mail in error, please inform the sender by reply e‑mail immediately and permanently delete the material and all copies of it from your systems immediately. Do not retain, use, disclose, copy, print or rely on the information contained in this correspondence or in any attachment transmitted with it. The ideas and/or opinions expressed in this e‑mail are solely those of its author and do not necessarily represent those of Bord Bia/Irish Food Board. Bord Bia/Irish Food Board gives no warranty that e‑mail messages are free of any virus or other harmful matter and accept no responsibility for any loss or damage resulting from a recipient receiving, opening or using such correspondence. For information about how we process data and monitor communications please see our privacy statement.